drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski Kalisz Pomorski

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz.1458)


WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Podanie o pracę
  2. Wypełniony kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia o niekaralności i zdolności do czynności prawnych

I. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

brak opłat

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Organizacji i Kadr
pokój 9

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  1. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.