drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski Kalisz Pomorski

WYDANIE O NIE ZALEGANIU LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

Podstawa prawna: art. 306e § 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r . z późn. zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości  

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

  • za wydanie zaświadczenia - 21,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 7 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych – pokój nr 14B.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Kalisza Pomorskiego (zażalenie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego – pokój nr 7). Zażalenie składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.