drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski Kalisz Pomorski

NADANIE  MEDALI  ZA  DŁUGOLETNIE  POŻYCIE  MAŁŻEŃSKIE  (50-lecie)

Podstawa prawna: art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16. 10. 1992 r. (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 475), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277 poz. 2743 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek wraz z podaniem daty i miejsca zawarcia małżeństwa Jubilatów oraz numerami   PESEL.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 180 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 2 - parter

V. UWAGI:

Wnioski o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" przekazywane są do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo z terenu całego województwa przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia można dokonać (w przypadku Jubilatów obchodzących 50 rocznicę pożycia małżeńskiego) w tym samym roku co obchodzony jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym, wniosek można składać od miesiąca listopada w poprzedzającym roku.

Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.