drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski Kalisz Pomorski

NABYCIE GRUNTÓW W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Podstawa prawna: art. 28, art. 37, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej 
  2. Załączniki:
    • dwa egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej  z naniesioną lokalizacją gruntu 
    • dokumenty na poparcie prawa do bezprzetargowego nabycia nieruchomości
    • dokument potwierdzający nabycie prawa dzierżawy nieruchomości 

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Nieruchomości i Ochrony Środowiska – pokój nr 3

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim – pokój nr 7, I piętro.