drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski Kalisz Pomorski

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1681) art. 44, art . 49-50
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego z dnia 18.04.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 698)

Wymagane dokumenty