drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski Kalisz Pomorski

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: art. 47 a ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (dz.U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 243, poz. 2432).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (adresu)
  2. Załączniki:
    • dokumenty potwierdzające tytuł własności nieruchomości: - wypis z rejestru ewidencji gruntów 
    • umowa dzierżawy - w przypadku dzierżawy terenu z dopuszczeniem zabudowy,
    • plan zagospodarowania działki - w przypadku nieruchomości do zabudowy i pozwolenie na budowę,
    • mapa sytuacyjno - wysokościowa w przypadku pozostałych nieruchomości.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Nieruchomości i Ochrony Środowiska – pokój nr 3

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim – pokój nr 7, I piętro.