drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski Kalisz Pomorski

PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU ZAWARTEJ
NA OKRES DO TRZECH LAT

Podstawa prawna: art. 13, 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami); art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu zawartej na okres do trzech lat

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Nieruchomości i Ochrony Środowiska – pokój nr 3

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim – pokój nr 7, I piętro.