drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski Kalisz Pomorski

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

Podstawa prawna: art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1681).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą".
  2. Do wglądu: dokument tożsamości.
  3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • za wydane zaświadczenie - 38,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie - do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia.

VI. UWAGI:

  1. Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zaświadczeń odbywa się w  pokoju nr 3 (Pałac Kalisz Pomorski),
  2. Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.